In mijn laatste blog schreef ik over Flexibel anticiperen op veranderingen met Agile werken’. Ik beschreef wat het Agile werken inhoudt en waarom deze werkwijze in vooral dynamische omgevingen zo effectief wordt toegepast in de productontwikkeling, softwareontwikkeling en projectmanagement. Ik heb daarbij kort stilgestaan bij het in 2001 gepubliceerde “Agile Manifesto”. Hierin worden de kernwaarden en principes toegelicht, die gericht zijn op stimuleren van samenwerking, zelforganisatie, klantgerichtheid en het vermogen om snel te reageren op veranderingen. Daarmee wordt feitelijk richting gegeven aan een het gewenste gedrag bij medewerkers en leidinggevenden (de gewenste ‘mindset’).

Ondanks dat het Agile Manifesto inmiddels meer dan 20 jaar geleden is opgesteld, is de inhoud nog steeds actueel. In deze blog zal ik daarom uitgebreid stilstaan bij de oorspronkelijke 4 Agile kernwaarden, 12 Agile principes en hoe deze vertaald zijn om ze breed toepasbaar te maken voor de gehele organisatie.

Meer weten over Agile werken? Klik dan op de onderstaande knop en wij helpen je verder.

De 4 Agile Kernwaarden van Agile werken

De oorspronkelijke kernwaarden en principes staan beschreven op www.agilemanifesto.org en zijn gericht op het software ontwikkeling proces. Ik zal deze eerst toelichten, waarna ik vervolgens stil zal staan bij een veelgebruikte vertaling voor een meer generieke toepassing.

De oorspronkelijke 4 kernwaarden van het Agile werken zijn:

1. Individuen en interacties boven processen en tools

2. Werkende software boven allesomvattende documentatie

3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

4. Inspringen op verandering boven het volgen van een plan

 

De onderwerpen die beschreven staan aan de rechterzijde (niet cursief) voegen uiteraard waarde toe. Maar binnen Agile georganiseerde organisaties wordt meer waarde gehecht aan de cursief gedrukte onderwerpen die aan de linkerzijde staan.

Deze oorspronkelijke kernwaarden zijn beschreven vanuit het oogpunt van softwareontwikkeling. Omdat toepasbaarheid hiervan veel breder is dan alleen softwareontwikkeling, zijn verschillende vertalingen ontstaan. Als voorbeeld zal ik de vertaling bespreken van het International Institute for Agile Business Certification (www.iiabc.org). Het IIABC heeft de 4 kernwaarden vrij vertaald:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 2. Opgeleverde (deel)projecten boven allesomvattende documentatie of plannen
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Naar mijn mening een zeer bruikbare vertaling!

De 12 Agile Principes van Agile werken

Aanvullend op de 4 waarden staan in het Agile Manifesto ook 12 principes beschreven. Tezamen vormen zij een leidraad voor het handelen van Agile teams.

De oorspronkelijke 12 principes van het Agile werken zijn:

 1. Klanttevredenheid door vroege en continu levering van waardevolle software
 2. Verwelkom veranderingen in de vereisten, zelfs in laatste instantie
 3. Werkende software leveren binnen weken tot maanden met een voorkeur voor kortere tijdschalen
 4. Samenwerking tussen de business en ontwikkelaars gedurende het gehele project
 5. Bouwprojecten rond gemotiveerde individuen en geef hun de ondersteuning en het vertrouwen die ze nodig hebben
 6. Geef de ontwikkelteams de vrijheid om hun eigen werk te doen en beslissingen te nemen
 7. Werkende software is de primaire maatstaf van vooruitgang
 8. Continue aandacht voor technische uitmuntendheid en goed design
 9. Eenvoud is essentieel
 10. Zelforganiserende teams kunnen de beste architectuur, vereisten en ontwerpen bepalen
 11. Regelmatige reflectie over hoe het proces verbeterd kan worden en aanpassingen maken om verbeteringen te implementeren
 12. Teams en stakeholders moeten regelmatig samenwerken om de voortgang te bespreken en aanpassingen te maken om het doel te bereiken.

Principes in de praktijk

Ook voor de principes heeft het International Institute for Agile Business Certification (www.iiabc.org) een vrije vertaling opgesteld om de principes bruikbaar te maken voor de gehele organisatie:

 1. Een tevreden klant is altijd de hoogste prioriteit
 2. Een veranderende scope is welkom, ook laat in de projecten
 3. Lever in korte cycli afgerond werk af
 4. Werk op dagelijkse basis multidisciplinair samen
 5. Projecten worden uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers, met de ondersteuning en het vertrouwen dat zij nodig hebben
 6. De effectiefste manier van informatieoverdracht is face-to-face
 7. Volledig afgerond werk is de belangrijkste indicator van vooruitgang
 8. Zoek naar een constant innovatietempo dat de organisatie permanent kan aanhouden
 9. Besteed voortdurend aandacht aan hoge kwaliteit
 10. Eenvoud staat centraal. Minimaliseer inspanningen die weinig opleveren
 11. De beste ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams met een hoge mate van autonomie
 12. Verbeter de samenwerking en inhoudelijke expertise door steeds terugkerende reflectiemomenten in te lassen

Deze kernwaarden en principes vormen vervolgens een basis voor Agile raamwerken, zoals Scrum en Kanban.

Brengt Agile werken uitdagingen met zich mee?

Ja, het kan een uitdaging zijn om de waarden uit het Agile Manifesto toe te passen in een organisatie. Het implementeren hiervan betekent een verandering in de manier van werken, een verandering in de gewenste mindset van medewerkers en leidinggevenden. Een mindset waarbij onzekerheid, risico’s en verandering niet wordt gezien als negatief of iets wat bestreden moet worden maar omarmt.

Medewerkers en leidinggevenden zullen mogelijk moeten wennen aan het hoge tempo van experimenteren, feedback, leren en doorvoeren van feedback. Dit kan een uitdaging zijn voor organisaties waar de mindset gericht is op hoge voorspelbaarheid en risicobeheersing.

Tot slot biedt het Agile Manifesto een set van kernwaarden en principes, maar er is (nog) geen formele standaardisatie. Het implementeren blijft daarmee dus maatwerk!

Heb jij hulp nodig bij het implementeren van Agile werken? Wij helpen je verder!

Meer weten over Agile werken?

Wil je meer weten over Agile werken of heb je hulp nodig bij het implementeren van Agile werken in jouw organisatie? Neem dan contact op door onderstaand formulier in te vullen.

Je kunt ons ook op LinkedIn volgen om als eerste op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen rondom GoNXT.

Anderen bekeken ook:

Voorkom chaos in je database met deze onmisbare tips

Voorkom chaos in je database met deze onmisbare tips

Bij verschillende organisaties vormt data al jaren de ruggengraat van operationele processen. Zo zorgt het verwerken van data in een algoritme er bij Netflix voor dat jij als kijker leuke aanbevelingen krijgt voor een nieuwe serie. Op deze manier zorgt Netflix ervoor...

AAN DE SLAG MET JOUW TRANSFORMATIE? WIJ HELPEN GRAAG!

Laat je gegevens dan snel via onderstaand formulier achter en we nemen direct contact met je op!

SOLLICITEER BIJ ONS!