Je hebt de term ‘agile werken’ vast wel eens voorbij horen komen op de werkvloer. Het is tenslotte steeds populairder aan het worden binnen talloze organisaties. De agile manier van werken heeft invloed op een groot aantal vlakken, zoals blijkt uit de blog “Agile werken en flexibiliteit. Een van deze vlakken is de organisatie van teams. Dit is een belangrijk maar ook erg complex onderdeel van elke organisatie. De regel is immers nog altijd: teamwork makes the dream work. Bij agile werk horen agile teams, waarbij een multidisciplinaire inrichting de basis vormt. Maar wat bedoelen we daar nou mee?

Een multidisciplinair team wil zeggen dat collega’s met verschillende expertises en vanuit verschillende functionele afdelingen samenwerken in één team, in plaats van een team met collega’s die dezelfde expertise hebben. Deze inrichting heeft, zoals elke inrichting, voor- en nadelen. In deze blog leg ik de belangrijkste voor- en nadelen uit, zodat jij een goede overweging kan maken voordat je teams multidisciplinair gaat inrichten.

multidisciplinaire teams

De voordelen van een multidisciplinair team

In potentie zijn er veel voordelen verbonden aan een multidisciplinair team. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de voordelen uit de theorie ook standhouden in de praktijk (Epstein, 2014). Zie onderstaand de belangrijkste voordelen van een multidisciplinair team:

Een multidisciplinair team bevordert innovatie

Het klinkt best logisch dat een team beter kan innoveren als het functioneel is ingericht. Met meer kennis kunnen teamleden immers meer de diepte in gaan om nog innovatiever te zijn toch? Niets is minder waar. Wanneer een team bestaat uit leden met een soortgelijke functie worden ideeën nauwelijks meer uitgedaagd. Hierdoor is de eerste oplossing vaak de oplossing waar het team voor kiest, ondanks dat dit vaak niet de beste oplossing is. Een multidisciplinair team zorgt voor verschillende inzichten die vaak leiden tot creatieve ideeën. Daarnaast kan niet elk teamlid een expert zijn, waardoor teamleden niet beperkt worden door gewoontes en standaarden uit de bestaande industrie.

Een multidisciplinair team zorgt voor meer betrokkenheid van medewerkers

In een multidisciplinair team voelen de leden van verschillende expertises zich meer verantwoordelijk voor hun rol. Dit komt voornamelijk door een bredere verantwoordelijkheid voor een proces. Zo kan een ontwikkelaar gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van schermen binnen een functioneel ingericht team. Binnen een multidisciplinair team is de ontwikkelaar echter verantwoordelijk voor het gehele ontwikkelproces, omdat andere ontwikkelaars geen onderdeel zijn van het team.

Een multidisciplinair team creëert een samenwerkingscultuur

Een multidisciplinair team wordt vaak ingezet om een bepaald doel te realiseren. Hierbij is het voor een enkel teamlid niet mogelijk om alle werkzaamheden te verrichten zodat het doel behaald kan worden. Teamleden zijn daarom op elkaar aangewezen. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar vaker opzoeken en samen nadenken over de beste oplossing. Teamleden voelen verantwoordelijkheid voor het behalen van het doel, wat ze dus alleen kunnen doen als ze goed samenwerken met het hele team. Dit creëert dan ook een samenwerkingscultuur.

Binnen een multidisciplinair team vindt meer onderling leren plaats

Vanwege de diverse expertises van leden binnen een multidisciplinair team is het eenvoudiger om veel van elkaar te leren. Zo kunnen een ontwikkelaar en een marketingmedewerker veel van elkaar leren over elkaars vakgebieden. Vanwege de bovengenoemde samenwerkingscultuur zijn teamleden ook gemotiveerd om daadwerkelijk van elkaar te leren.

Een multidisciplinair team zorgt voor een hogere productiviteit

Binnen een bepaald expertiseveld bestaat een zogeheten best practices. Wanneer een team zich niet aan deze best practice houdt, werkt het minder efficiënt en daalt de productiviteit. Bij de samenkomst van verschillende expertisevelden in een multidisciplinair team komen dan ook meerdere best practices bij elkaar. Deze kunnen, mits bruikbaar naast elkaar, zorgen voor een nog betere productiviteit van het team. Daarnaast hebben teamleden in een multidisciplinair team korte lijntjes met elkaar, waardoor ze geen vertraging oplopen vanwege langzame communicatie. Ook het verdrijven van de hokjesgeest verbetert onderlinge communicatie. Het samenbrengen van sales, marketing, ontwikkeling en finance kan namelijk veel moeite kosten wanneer de teams functioneel zijn ingericht.

Enthousiast geworden over het werken met multidisciplinaire teams? Neem dan door middel van onderstaande knop contact met ons op.

De nadelen van een multidisciplinair team

Naast de bovengenoemde voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan een multidisciplinair team. Hieronder benoem ik de belangrijkste nadelen van een multidisciplinair team:

Een multidisciplinair team loopt meer risico op vertraging

De aandacht van een multidisciplinair team gaat doorgaans uit naar één doel. Dit zorgt ervoor dat teamleden zich verdiepen in het onderwerp. Wanneer er een teamlid uitvalt, is vervanging dan ook erg lastig. Een ontwikkelaar kan bijvoorbeeld niet zomaar vervangen worden door een ontwikkelaar uit een ander team. Hierdoor kan een multidisciplinair team dus sneller vertraging oplopen bij uitval van een teamlid.

Een multidisciplinair team is moeilijker te managen dan een functioneel team

Hoewel het samenbrengen van mensen met verschillende denkwijzen voordelen met zich meebrengt, zorgt het ook voor een grote uitdaging op het gebied van management. Zo kunnen uiteenlopende meningen voor een kloof tussen teamleden zorgen. Daarnaast moet ieder teamlid een gelijkwaardige invloed kunnen hebben, wat vaak lastig te realiseren is met diverse persoonlijkheden in een team.

 

Vijf voorkomende uitdagingen gelden bij elk nieuw team, dus ook bij een nieuw multidisciplinair team

  1. Gebrek aan vertrouwen Bij een nieuwe indeling komen ook nieuwe relaties kijken. Er is voor de nieuwe teamleden geen basis van vertrouwen gelegd omdat er geen eerdere onderlinge ervaringen zijn. Verder kan een gebrek aan kennis over de functie van een nieuw teamlid zorgen voor wantrouwen vanwege de angst voor meelifters.
  1. Angst voor conflicten Vanwege de verschillende denkwijzen van teamleden kunnen conflicten al snel ontstaan. Bij een gebrek aan vertrouwen en gedeelde ervaringen kan de werkomgeving onveilig aanvoelen. Teamleden zullen daarom een conflict willen vermijden, wat de innovatie belemmert.
  1. Gebrek aan toewijding Wanneer teamleden gewend zijn aan een functionele indeling zullen ze hun functionele taken belangrijker vinden dan de algemene taken van het nieuwe multidisciplinaire team. Hierdoor ontstaat een gebrek aan toewijding aan het doel van het team. Wanneer teamleden dit gedrag waarnemen ontstaat er frictie, wat een nadelig effect heeft op de samenwerking van het team.
  1. Mijden van verantwoordelijkheid Teamleden die vooral de focus leggen op hun eigen verantwoordelijkheden zorgen voor problemen binnen het team. Zo zorgt een individualistische instelling voor onderlinge competitie en het neerleggen van de schuld bij anderen. Dit zorgt ervoor dat geen van de teamleden de verantwoordelijkheid van het team op wil pakken, waardoor het algemene doel uit het zicht verdwijnt.
  1. Weinig aandacht voor het resultaat Bij een gebrek aan samenwerking zijn teamleden individueel ingesteld. Teamleden zullen hun persoonlijke taken uitvoeren zonder een focus te hebben op het algemene doel van het team. Dit benadeelt de kwaliteit van het eindproduct.
multidisciplinair team werken

Meer weten over een multidisciplinair team?

Nu je de belangrijkste voor- en nadelen van een multidisciplinair team weet kun je beter afwegen of een dergelijke indeling de juiste is voor je team. Voordat je echt je besluit wil nemen zul je ook moeten weten hoe je de overstap maakt van een functioneel naar een multidisciplinair team. Hoe voorkom je dat de eerdergenoemde uitdagingen je niet in de weg gaan zitten? In mijn volgende blog geef ik jou een aantal tips zodat je een multidisciplinair team effectief kan opbouwen en laten groeien, om zo de uitdagingen te overwinnen. Heb je vragen? Neem contact op met GoNXT door het formulier onderaan de pagina in te vullen. Ook is het natuurlijk mogelijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom GoNXT door ons op LinkedIn te volgen.

Anderen bekeken ook:

Voorkom chaos in je database met deze onmisbare tips

Voorkom chaos in je database met deze onmisbare tips

Bij verschillende organisaties vormt data al jaren de ruggengraat van operationele processen. Zo zorgt het verwerken van data in een algoritme er bij Netflix voor dat jij als kijker leuke aanbevelingen krijgt voor een nieuwe serie. Op deze manier zorgt Netflix ervoor...

5 belangrijke voordelen van database opschoningsregels

5 belangrijke voordelen van database opschoningsregels

We zien steeds meer dat organisaties zich realiseren dat het verzamelen en beheren van gegevens kansen biedt om interne kennis van o.a. klanten, concurrenten en industrie uit te breiden. Echter kan het grote enthousiasme voor het gebruik van data op de lange termijn...

Verwijzing Epstein, N. E. (2014). Multidisciplinary in-hospital teams improve patient outcomes: A review. Surgical neurology international, 5(Suppl 7), S295

AAN DE SLAG MET JOUW TRANSFORMATIE? WIJ HELPEN GRAAG!

Laat je gegevens dan snel via onderstaand formulier achter en we nemen direct contact met je op!

SOLLICITEER BIJ ONS!