Het tempo van (technologische) veranderingen blijft in veel industrieën en sectoren hoog. Daarmee blijft ook het Agile werken populair met toepassingen in onder anderen productontwikkeling, softwareontwikkeling en projectmanagement. In deze blog leg ik uit wat het Agile werken inhoudt en waarom deze werkwijze zo effectief toegepast wordt in markten waar flexibiliteit een randvoorwaarde is om te overleven.

Agile werken

Het ontstaan van Agile werken

Agile werken is ontstaan in de jaren 60 vanuit softwareontwikkeling als reactie op de traditionele gedetailleerde en vooraf geplande aanpak. Een groep ontwikkelaars wilde een manier vinden om sneller te kunnen reageren op feedback en veranderingen in klant wensen. De werkwijze kreeg meer bekendheid in het jaar 2001, toen het Agile Manifesto werd gepubliceerd. Hierin zijn de 12 principes en waarden van het Agile uitgewerkt waarmee ook de basis is gelegd voor het opbouwen van Agile organisaties 

De Agile werkwijze

De Agile werkwijze zet flexibiliteit, samenwerking en snelle verwerking van feedback in het ontwikkelingsproces centraal. Maar wat betekent dat voor de aanpak?

Agile deelt het werk zo veel mogelijk op in kleine taken en voert het werk uit in een vaste cadans met korte iteraties (sprints). Ontwikkel- en projectteams zijn zo in staat om na elke ontwikkel sprint snel feedback te ontvangen en te anticiperen op veranderingen van klant wensen of beschikbare technologieën. Kleine taken met korte iteraties helpen bovendien met het vergroten van de kwaliteit, doordat de complexiteit afneemt en het overzicht toeneemt.

Samenwerking en continu verbeteren staat centraal. Na elke iteratie volgen overlegmomenten met teamleden, experts en klant vertegenwoordigers om te evalueren en verbeteracties te bepalen. Het team reflecteert daarbij expliciet op het eigen functioneren en is eigenaar van de verbeterpunten. Agile scheidt daarmee ook expliciet het evalueren van de harde kant (o.a. voortgang, productkwaliteit) en de zachte kant (o.a. samenwerking, communicatie, mate van zelforganisatie), zodat beide kanten voldoende aandacht krijgen.  

Vaak maken Agile teams ook gebruik van een Kanban systeem. Hierbij worden de taken op een Kanban bord geplaatst en verplaatst afhankelijk van de voortgang. Het visueel zichtbaar bijhouden van de voorgang helpt teams om grip te houden op het onderhanden werk en bevordert de transparantie en voorspelbaarheid.  

De Agile werkwijze zal niet in elke organisatiecultuur eenvoudig landen of geadopteerd worden. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van een Agile coach, die verantwoordelijk is voor het coachen en faciliteren van Agile teams en haar omgeving. De Agile coach helpt het team bij het oplossen van conflicten en het bevorderen van transparantie, open communicatie en zelforganisatie. Daarnaast faciliteert de Agile coach bij communicatie tussen stakeholders en teams om te borgen dat prioriteiten en verwachtingen wederzijds goed worden begrepen.

Agile werkwijze opschalen binnen grote organisaties

Binnen grotere organisaties kan het noodzakelijk zijn om meerdere teams samen te brengen om gezamenlijk aan grote projecten te werken. Tevens ontstaat vaak de behoefte om rollen en verantwoordelijkheden goed aan te laten sluiten bij de bestaande lijnafdelingen. Opschaling vraagt dus wel aanpassing van de Agile werkwijze.

Er bestaan verschillende Agile frameworks die geschikt zijn voor grote en meer complexe organisaties, waaronder:

 • Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Nexus
 • Large-Scale Scrum (LeSS)

SAFe is waarschijnlijk het meest bekend en wordt onder andere toegepast bij technologiebedrijven, financiële instellingen, gezondheidszorg en overheidsinstellingen. Het biedt een compleet raamwerk voor het organiseren en beheren van complexe productontwikkelingsinitiatieven en helpt bij het coördineren van samenwerking tussen teams en lijnafdelingen.

5 tips om te starten met Agile werken

Indien je van plan bent om Agile werken te introduceren in je eigen organisatie, dan geef ik je graag 5 tips om te helpen bij een goede start:

 

 1. Begin met het begrijpen van Agile werken.
  Agile is niet alleen een methode, maar een filosofie met een set van waarden & principes die gericht zijn op de manier van samenwerking, communicatie en zelforganisatie. Het is belangrijk om die waarden & principes te begrijpen en te beoordelen hoe deze aansluiten bij jouw organisatie. Vanuit dit beeld kan je je aanpak voor de implementatie aanscherpen. Het lezen van bijvoorbeeld het Agile Manifesto is een goede start.
 1. Multidisciplinaire teams zijn een belangrijk onderdeel van de werkwijze.
  Door verschillende perspectieven en expertises samen te brengen in een team, vergroot je de kwaliteit en snelheid van besluitvorming en lever je sneller waardevolle producten op. De overgang naar multidisciplinaire teams kan echter wel een duidelijke wijziging zijn ten opzichte van de bestaande werkwijze. Inventariseer en communiceer deze veranderingen in rollen en verantwoordelijkheden duidelijk in de organisatie.
 1. Betrek de (interne) klant regelmatig.
  Agile werken vraagt een intensieve samenwerking en een open communicatie tussen teamleden, stakeholders en klanten. Betrek de (interne) klant regelmatig bij team evaluaties en product demonstraties. Dit zorgt voor directe en snelle feedback, waardoor het team snel kan bijsturen indien nodig.
 1. Stimuleer experimenten & leren.
  Door te experimenteren en te leren wat werkt en wat niet werkt, kunnen teams hun werkwijze voortdurend verfijnen en verbeteren. Het ondersteunt daarnaast belangrijke onderdelen van de Agile werkwijze, waaronder flexibiliteit, feedback verwerking en continue verbeteren. Experimenteren betekent echter ook dat er fouten gemaakt mogen worden zonder dat er direct consequenties aan vast hangen. Creëer hiervoor ruimte en een veilige omgeving.
 1. Start klein.
  Je kan prima kennismaken en oefenen met Agile door een klein ontwikkelingsproject te selecteren. Hierdoor kan je met een goede begeleiding, maar met beperkte middelen, in de praktijk toetsen hoe de werkwijze aansluit op jouw organisatie en welke acties nodig zijn om op te schalen.

Meer weten over Agile werken?

Wil je meer weten over het Agile werken of heb je vragen over het implementeren van het Agile werken in jouw organisatie? Neem dan contact op met GoNXT via info@gonxt.nl of vul het onderstaande formulier in.

Je kunt ook eenvoudig op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom GoNXT door ons op LinkedIn te volgen.

Andere bekeken ook:

Voorkom chaos in je database met deze onmisbare tips

Voorkom chaos in je database met deze onmisbare tips

Bij verschillende organisaties vormt data al jaren de ruggengraat van operationele processen. Zo zorgt het verwerken van data in een algoritme er bij Netflix voor dat jij als kijker leuke aanbevelingen krijgt voor een nieuwe serie. Op deze manier zorgt Netflix ervoor...

5 belangrijke voordelen van database opschoningsregels

5 belangrijke voordelen van database opschoningsregels

We zien steeds meer dat organisaties zich realiseren dat het verzamelen en beheren van gegevens kansen biedt om interne kennis van o.a. klanten, concurrenten en industrie uit te breiden. Echter kan het grote enthousiasme voor het gebruik van data op de lange termijn...

AAN DE SLAG MET JOUW TRANSFORMATIE? WIJ HELPEN GRAAG!

Laat je gegevens dan snel via onderstaand formulier achter en we nemen direct contact met je op!

SOLLICITEER BIJ ONS!