De rol van Enterprise Architectuur bij het migreren naar de cloud – part 2

In het vorige blog schreef ik over het migreren van de IT van de organisatie naar de cloud en waarom dit gebeurt. Daarbij heb ik een aantal mogelijke migratiestrategieën kort aangestipt. In dit tweede deel van dit blog zoom ik nader in op de omvangrijke rol van Enterprise Architectuur (EA) binnen deze migratiestrategieën. Spoiler alert: EA helpt je bij het kiezen en uitvoeren van de juiste migratiestrategie, om zodoende optimale business en technische waarde te realiseren voor jouw organisatie.

Mijn organisatie is bezig met EA, wat nu?

Wanneer jouw organisatie al bezig is met EA, is een belangrijk deel van het voorbereidende werk al volbracht. Uiteraard is dit afhankelijk van in hoeverre jouw EA gedefinieerd en geaccepteerd is binnen jouw organisatie. Hoe dan ook, de eerste stap is al gezet. Als wij terugkijken naar de migratie-uitdagingen uit het eerste blog, dan gaat jouw EA in potentie het verschil kunnen maken om succesvol met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Immers brengt de Enterprise Architectuur samenhang aan tussen bedrijfsdoelstelling, processen, informatie en systemen en maakt het inzichtelijk hoe deze samenhang zich door de tijd heen gaat ontwikkelen. Met dit in het vooruitzicht kan je beter anticiperen op beoogde verbeteringen en innovaties en kan je effectief inspelen op externe ontwikkelingen.

EA migratie

De truc blijft waar en hoe je begint

Ditzelfde inzicht heb je ook nodig voor de migratie naar de cloud, al ben je er dan nog niet. Aanvullend is meer begrip nodig van zowel de business als technische waarde van applicaties om echt goede migratiekeuzes te maken. Hiermee prioriteer je vervolgens waar je gaat beginnen. Wat vanuit de inhoud van de EA als het meest logische lijkt om te prioriteren, hoeft namelijk absoluut niet zo te zijn wanneer gekeken wordt naar business en technische waarde. Tevens lopen business en technische waarde ook niet altijd gelijk op. Dat betekent dat ook hier afwegingen gemaakt dienen te worden.

Business waarde gaat vooral over de bijdrage van een applicatie aan de doelstellingen, processen en kwaliteit van de organisatie. Technische waarde gaat eerder over het gebruik van standaarden, de toekomstvastheid van gebruikte technologie en haar onderhoudbaarheid. Een mooi voorbeeld om dit illustreren zijn zogeheten ‘lokaal ontwikkelde applicaties’ (LOA’s) Dit zijn door eindgebruikers zelfontwikkelde applicaties, welke als reactie dienen op het gebrek aan bepaalde functionaliteit in het systeem van hun organisatie. De business waarde van dit soort LOA’s is veelal groot terwijl de technische waarde dramatisch laag is. Het lijkt mij relevant en waardevol om dit soort situaties inzichtelijk te hebben voor jouw organisatie. Zeker zodra je keuzes gaat maken over het hoe, waarmee en wanneer bewegen richting de cloud en het uitstippelen van je migratiestrategie.

Hoe bepaal je de strategie voor jouw migratie?

In het vorige blog heb ik zes migratiestrategieën benoemd: rehost, replatform, repurchase, refactor, retire en retain. Zojuist heb ik al wat ingrediënten beschreven om tot een goede strategie te komen. Laat ik het geheel nu bij elkaar brengen. Ik hanteer de volgende stappen om tot een goede strategie te komen.

1. Creëer inzicht van het applicatielandschap

Vanuit de EA krijgen we inhoudelijk zicht op de zaak door middels verschillende views en modellen de verbanden tussen processen, applicaties, informatie en infrastructuur te doorgronden. Dit soort diagrammen en views maak ik altijd met de BiZZdesign tools (Enterprise Studio – HoriZZon’s modeling environment – BiZZdesign). Door al deze inzichten met elkaar te verbinden, weet je snel waar de kansen liggen en ook zeker tegen welke uitdagingen je aan gaat lopen!

2. Prioriteer de migratie-potentiële applicaties

Nu de kansen voor migratie vanuit de inhoud geïdentificeerd zijn, is het van belang om de business en technische waarde inzichtelijk te maken en te prioriteren. In veel gevallen biedt de CMDB al veel aanknopingspunten. Desalniettemin zijn interviews met business en IT stakeholders onvermijdelijk. De uitkomsten hiervan rangschikken de geïdentificeerde applicaties op business waarde en technische waarde. Als gevolg hiervan ontstaan de eerste contouren van een weloverwogen cloud migratiestrategie.

3. Bepaal de 6 R’s aanpak per gekozen applicatie

Vervolgens ga je voor de te migreren applicaties een aanpak kiezen. Opnieuw ga je kijken naar de business waarde en technische waarde. Stel dat een applicatie een lage business en technische waarde heeft, dan is Retire de meest logische aanpak. Het heeft namelijk weinig waarde om deze applicatie te behouden.

Als een applicatie een hoge business waarde heeft, dan is dit een goede kandidaat voor de verhuizing naar de cloud. De technische waarde is dan van invloed op de aanpak. Bijvoorbeeld: Rehost of Repurchase als de technische waarde hoog is. Refactor daarentegen als de technische waarde laag blijkt. Vat het geheel aan inzichten en keuzes samen in een overzichtelijke visualisatie – bijvoorbeeld een roadmap. Hiermee maak je het voor iedereen in jouw organisatie inzichtelijk wat, wanneer en hoe de beweging naar de cloud ingezet gaat worden.

4. Migreer de applicaties naar de cloud en stuur bij

In de uitvoeringsfase van de cloud migratie is de EA wederom het vertrekpunt voor de inhoudelijke verdieping van de plannen en ontwerpen. Tegelijkertijd wordt vanuit architectuur sturing toegezien op de naleving van de gehanteerde principes. Daarbij wordt tevens de ‘fit’ van de uiteindelijke oplossingen met de beoogde inrichting van het proces- en applicatielandschap bekeken. Ook hier maakt het hebben van inzicht in de algehele samenhang het verschil om tot succes te komen. Hoewel EA helpt bij een goede voorbereiding, is het niet uit te sluiten dat tijdens de migratie nieuwe inzichten ontstaan en knelpunten opkomen. Juist in dit soort situaties is het waardevol om terug te kunnen vallen op de EA. Hierdoor kan er bewust en op inhoudelijke gronden afgeweken en bijgestuurd worden op de migratie, zodat de beweging naar de cloud tot een goed einde gebracht wordt.

Benieuwd naar hoe wij jouw migratie naar de Cloud zouden vormgeven en aanpakken?

Anderen bekeken ook:

AAN DE SLAG MET JOUW TRANSFORMATIE?
WIJ HELPEN GRAAG!

Laat je gegevens dan snel via onderstaand formulier achter en we nemen direct contact met je op!

SOLLICITEER BIJ ONS!