Business analyse van GOnxt

Een integraal onderdeel van een transformatieproces omvat vaak het introduceren van nieuwe technologieën of het aanpassen van de bestaande informatiestromen. Business analyse vormt een waardevol instrument om helder te definiëren welke informatiebronnen jouw organisatie behoeft en vertaalt deze behoeften naar specificaties voor een werkbaar(e) oplossing of systeem, zowel nieuw als bestaand. Het is van cruciaal belang dat nieuwe informatiesystemen van uitmuntende kwaliteit zijn en naadloos aansluiten op de bedrijfsprocessen en werkwijzen van de organisatie. Een grondige business analyse vormt de hoeksteen voor opdrachtgevers om weloverwogen besluiten te nemen, gebaseerd op de juiste informatie.

Waarom informatie- en requirementsanalyse

Business analyse heeft een universeel belang, zowel voor professionals in het bedrijfsleven als voor IT. Het centrale doel van business analyse is het verwezenlijken van bedrijfsdoelstellingen door middel van diverse bedrijfsprocessen. Hierbij staat het onderzoeken van de verwachtingen en vereisten van belanghebbenden met betrekking tot informatie centraal.

business analyse

Hoe helpt GoNXT jouw organisatie met informatie- en requirementsanalyse?

Informatie

Informatieanalyse

GoNXT biedt twee benaderingen om jou te ondersteunen bij je informatieanalyse. We hanteren twee verschillende benaderingen: de integrale benadering en de partiële benadering.

Bij de integrale benadering wordt zowel de huidige situatie (IST) als de gewenste situatie (SOLL) vanuit de organisatie als geheel in kaart gebracht. De informatieanalyse begint bij deze benadering op basis van een van de vastgestelde projectdefinities.

Bij de partiële benadering wordt een specifiek onderdeel van de organisatie onderzocht. Het kan voorkomen dat een specifieke knelpunt of uitdaging binnen de organisatie de aanleiding is voor het uitvoeren van een informatieanalyse.

Requirements

Requirementsanalyses

Bij het vaststellen van de vereisten voor een specifiek product, dienst, proces of een nieuw IT-systeem ondersteunt GoNXT jouw organisatie. We identificeren de essentiële eigenschappen, capaciteiten, kenmerken en kwaliteiten die nodig zijn voor de gewenste oplossing en documenteren deze.

Deze vereisten zijn nauw verbonden met de behoeften of kansen die zich binnen jouw organisatie voordoen, en ze zijn gedetailleerd genoeg om te dienen als de grondslag voor het ontwerp van de beoogde oplossing.

Aan de slag met jouw transformatie?
Wij helpen graag!

Laat je gegevens hieronder achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

SOLLICITEER BIJ ONS!