Enterprise architectuur workshop cyclus

Enterprise Architectuur (EA) betekent verschillende dingen voor verschillende organisaties en de verschillende mensen in die organisaties. Om het werken onder architectuur succesvol te laten zijn is het essentieel voor architecten om duidelijke afspraken te maken over doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden, gewenste rapportagevormen, et cetera. Goede afspraken zijn zowel van belang voor architecten onderling, maar juist ook voor afstemming en communicatie met de rest van de organisatie.

Hoewel dit erg voor de hand ligt, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig te zijn om Enterprise Architectuur binnen je organisatie zo in te richten dat je bijdraagt aan de juiste doelen. GoNXT helpt jouw organisatie bij het inrichten van je architectuur proces of het doorontwikkelen hiervan. Hierdoor verzekerd jouw organisatie zich van Enterprise Architectuur capability die er toe doet en bijdraagt aan de doelstellingen van jouw organisatie.

GoNXT & Enterprise Architectuur

GoNXT helpt Enterprise Architectuur teams grip te krijgen op het bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en veranderopgaven. Dit doen we door grip te krijgen op de omgeving, gericht bij te dragen aan de verandervraagstukken die er bij jouw organisatie toe doen en het interne architectuurproces en de competenties te versterken. Dit maakt dat het EA-team gericht, tijdig en de juiste bijdrage kan leveren. Zo helpen we echt mee de vertaalslag te maken van doelstelling naar executie en verankering in de organisatie. Met advies, begeleiding, uitvoering en training helpt GoNXT het EA-team de stap naar voren te zetten.

EA

Juist doordat de experts van GoNXT naast EA best-practices ook thuis zijn in portfolio-, programma-, project-, informatie- en business management maakt dat GoNXT concrete aanpakken kan bieden om snel van de grond te komen. Daarnaast helpt onze kennis in de verschillende technologische EA oplossingen waarmee we je kunnen ondersteunen bij het inrichten van een architectuur repository en het efficiënt opstellen van architectuurproducten ondersteunend aan de strategische en tactische doelstellingen en het transformatieproces van de organisatie. Zo helpt GoNXT jouw EA-team en daarmee ook de organisatie meerwaarde te halen uit architectuur en transformaties. Om deze sneller en beter vorm te kunnen geven, te besturen en te verankeren.

Enterprise Architectuur aanpak

GoNXT benaderd Enterprise Architectuur vanuit het vijfvlakmodel. Hierbij maken we onderscheid tussen richten, inrichten en verrichten. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie en governance.

EA Enterprise

Bij implementatie brengt GoNXT focus aan in de doelstellingen (richten), werkwijze (inrichten) en daadwerkelijke resultaten (verrichten).

Vanuit governance geeft GoNXT invulling aan het feit dat gemeten wordt in hoeverre doelstellingen daadwerkelijk behaald worden. Ook nemen we mee wat de meerwaarde van architectuur is geweest tijdens het behalen van het resultaat.

Door de architectuur cabaility in te richten of door te ontwikkelen vanuit dit vijfvlaksmodel realiseren we concrete resultaten en wordt de meerwaarde van architectuur zichtbaar voor de organisatie.

Enterprise Architectuur workshop cyclus

GoNXT kan jouw organisatie helpen met de EA workshop cyclus. Deze cyclus bestaat uit 10 workshops die allemaal ingaan op verschillende onderdelen van jouw EA proces en ook afzonderlijk zijn af te nemen.

Volwassenheid-Enterprise-Architecture

Centraal tijdens de hele cyclus staan onze kernwoorden. GoNXT helt de architectuur capability te verbeteren, zorgt voor aansluiting bij de verandering van je organisatie. Ook vernieuwt GoNXT de manier van werken zodat het aansluit bij moderne agile voortbrengings principes en zorgen voor verankering binnen jouw team en organisatie. Op deze manier implementeren we duurzame resultaten en verbeteringen!

Aan de slag met jouw transformatie?
Wij helpen graag!

Laat je gegevens hieronder achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

SOLLICITEER BIJ ONS!