Implementatie

De laatste meter in digitale transformatie!

 

Implementatie is de spreekwoordelijke laatste meter van elke transformatie. Of het nu gaat om een verandering in processen, technologie of de introductie van compleet nieuwe producten en diensten. Implementatie verankert de verandering in de organisatie. Alleen dan worden de beoogde baten van een transformatie ook echt gerealiseerd. Maar hoe pak je dit aan? En dan ook nog zodanig dat je grip houdt op de implementatie inhoud, samenhang en voortgang en de business aan het roer krijgt om de verandering echt te verankeren in de organisatie?

Implementeren vraagt om een integrale (bedrijfskundige) benadering. Zo moet je niet alleen in staat zijn een nieuw proces of technologie te gebruiken maar moet je dit ook kunnen besturen, beheren en doorontwikkelen. En dit alles ook nog SCOPAFIJTH breed. Ingewikkeld? Ja en nee. Implementeren betekent aan de slag gaan met bijvoorbeeld kennisontwikkeling, documentatie, capaciteit, hulpmiddelen en acceptatie. Gebruik onze implementatie-aanpak om snel grip te krijg jouw implementatie en ga aan de slag met onze patronen, simulaties en metingen om jouw transformatie echt te verankeren!

Implementatie in transformatie

Onze best-practice aanpak voor implementatie bestaat uit drie fases: creëer de voorwaarden om succesvol te implementeren, begrijp en ontwerp de implementatie en voer deze gericht en effectief uit om zo de transformatie te borgen en de beoogde baten te realiseren.

Succesfactoren voor implementatie organiseren:

Voor een goede verankering van de transformatie is het cruciaal dat businessmanagement het eigenaarschap van de implementatie naar zich toe trekt. Alleen zo ontstaat er een gezonde overdracht van de projectorganisatie naar de lijnorganisatie waarbij de behaalde projectresultaten duurzaam worden geïmplementeerd. Door in een vroeg stadium business acceptatiecriteria op te stellen kan periodiek en objectief vastgesteld worden dat de nieuwe procesinrichting of technologie voldoet aan datgene wat cruciaal is voor de business. Dit alles maakt dat business management echt regie kan pakken op de implementatie.

Begrijpen en ontwerpen van de implementatie:

Grip krijgen en houden op de scope van je implementatie is essentieel en daarmee ook een belangrijk onderdeel binnen onze aanpak. Juist door vanuit een procesperspectief de onderdelen van de verandering eenduidig en in samenhang met elkaar te beschrijven ontstaat een stevig fundament om de implementatie vorm te geven, te communiceren en te besturen. Gebruik vervolgens onze implementatiepatronen, simulaties en metingen om gerichte implementatie activiteiten te ontwerpen en te plannen in de tijd.

Uitvoeren en borgen van de implementatie:

Naast grip op de scope is grip op de voortgang van de implementatie van belang. Zeker bij ingrijpende transformaties is snel en doeltreffend implementeren wenselijk zodat de verstoring van de status quo zo kort mogelijk duurt. Dit staat echter vaak op gespannen voet met kwaliteit. Simulaties kunnen hierbij helpen om grote groepen medewerkers al vertrouwd te maken met de nieuwe werkelijkheid en problemen te ontdekken nog voordat de feitelijke transitie is doorgevoerd.

Ook het frequent meten van de kwaliteit aan de hand van herbruikbare vragenlijsten helpt om een vinger aan de pols te houden en is tevens een uniek communicatiemiddel om businessmanagement te ontzorgen en tegelijkertijd inzicht te geven waar de uitdagingen voor implementatie liggen.

implementatie

In de praktijk

Het implementeren zelf is een vak; het vraagt om een diepgaand begrip van de transformatie, een bedrijfskundig perspectief op het organiseren van de organisatie en organiserend vermogen om groepen medewerkers in beweging te krijgen. Kwaliteiten die veelal schaars zijn en daarbij is voor velen implementeren geen dagelijkse kost. Voor de experts van GoNXT ligt dit anders. Zij begeleiden dagelijks implementaties bij uiteenlopende organisaties en kunnen op basis van deze kennis en ervaring snel en effectief bijdrage om een implementatie succesvol vorm te geven en uit te voeren.

“Met de aanpak van GoNXT hebben we een implementatiestrategie ontwikkeld om een grootschalige vernieuwing in de Keten Loonheffingen effectief en business georiënteerd door te voeren. Complexe vraagstukken zijn tastbaar en beheersbaar geworden en is er een werkstroom ingericht om in deze langlopende transformatie duurzame resultaten te behalen. Succesvol? Ja zeker! Andere programma zijn geïnteresseerd in onze aanpak of hebben delen hiervan al overgenomen.”

Belastingdienst

Implementatie tools

Met advies, begeleiding en uitvoering helpt GoNXT om je integraal grip te krijgen op de implementatie inhoud, samenhang en voortgang. Daarnaast zetten wij ‘de business’ aan het roer om verandering echt te verankeren in de organisatie. Op basis van bewezen implementatiepatronen geeft GoNXT snel vorm aan ingewikkelde verandervraagstukken. Zo verzorgen we creatieve en verrassende simulaties om medewerkers nieuwe kennis en werkmethodes aan te leren en zo mogelijk ook te certificeren zodat de kwaliteit geborgd is. Ondertussen richten we aan de hand van best-practices zoals BiSL en ITIL de beheerorganisatie in waardoor ook de continuïteit en doorontwikkeling geborgd is.

implementatie-2

Voordelen van implementatie met GoNXT

✔  De implementatie wordt concreet, herkenbaar en bestuurbaar vormgegeven

✔  Stakeholders kunnen gericht geactiveerd worden om eigenaarschap te nemen van de implementatie

✔  Alle relevante aspecten rondom een implementatie worden meegenomen

✔  Grip krijgen en houden op de scope, voortgang en kwaliteit van de implementatie

✔ Leer en ervaar hoe onze best-practice aanpak helpt om snel van de grond te komen, niets uit het oog te verliezen en de implementatie kwalitatief en succesvol uit te voeren

Onze implementatie diensten

U

Implementatie Quickscan

Krijg snel inzicht wat voor jouw vraagstuk de beste aanpak is of waar je een lopende implementatie kunt verbeteren. Op basis van overzichtelijke heatmaps en implementatiepatronen krijg je concrete handvaten en kun je zelf de volgende stap zetten.

f

Kwaliteitsmeting implementatie

Hou grip op de kwaliteit en voortgang van je implementatietraject door regelmatig te meten hoe de implementatie vordert op onderdelen als kennisontwikkeling, acceptatie, procesinrichting en -beheersing.

Business simulaties

Simulatie is een uiterst effectief middel om medewerkers nieuwe werkroutines aan te leren. Wij verzorgen verschillende simulaties en business games om nieuwe inzichten op te doen en te verankeren.

Implementatie as a Service

Implementeren doe je niet elke dag; wij wel! Betrek onze experts om snel en gericht bij te dragen aan jouw implementatie en een aanpak neer te zetten op basis waarvan jouw organisatie volgende implementatie zelf kan oppakken.

1

Navigator

Manage en communiceer de samenhang tussen processen, informatie, systemen, organisatie, requirements en risico’s als inhoudelijk fundament om beheerst en integraal aan de slag te gaan met implementatie.

Aan de slag met jouw transformatie?
Wij helpen graag!

Laat je gegevens hieronder achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

SOLLICITEER BIJ ONS!