Klantcase UWV

Informatiegestuurd handhaven

Als je in Nederland door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent om te werken of wanneer je net even ‘between jobs’ zit, biedt UWV je de helpende hand. Allereerst natuurlijk door je financiële situatie te stabiliseren middels een uitkering. Daarnaast biedt UWV training, begeleiding en bemiddeling aan om je zo snel mogelijk weer op eigen benen te krijgen. Dit sociale vangnet is een belangrijke pijler onder onze maatschappij en tegelijkertijd wordt hier ook misbruik van gemaakt. Dit is waar de directie UWV Handhaven op toeziet.

UWV_logo_groot

Behind the scenes – UWV Handhaven

Verreweg de meeste uitkering genodigden hebben de intentie om de regels rond een uitkering keurig na te leven. Toch kan het voorkomen dat zij onbewust de regels overtreden. Door informatie over uitkering genodigden slim te combineren kan Handhaven eventuele overtreding tijdig signaleren en de persoon in kwestie behoeden voor de vervelende gevolgen van een overtreding. Deze informatie komt voor een groot deel uit de systemen van het UWV zelf maar bijvoorbeeld ook veldonderzoekers en ketenpartners dragen bij aan een goede informatiepositie. Op macro niveau worden overtredingen geanalyseerd om zo patronen te herkennen en hierop de voorlichting en begeleiding aan te scherpen. Maak je bewust misbruik dan kan je rekenen op sancties zoals het terugbetalen van onterecht ontvangen uitkeringen.

GoNXT en informatiegestuurd Handhaven

Het verwerven, combineren en analyseren van informatie over uitkering genodigden is het fundament onder een effectieve handhaving. Tegelijkertijd brengt dit een enorme verantwoordelijkheid met zich; het gaat immers om zeer gevoelige persoonsgegevens waarop strikte verwerkingsregels van toepassing zijn. GoNXT ondersteunt Handhaven met het identificeren en vormgeven van verbeteringen en innovaties in de processen en systemen. Onze professionals dragen zorg voor een gedegen business analyse en privacy impact assessment en bereiden de besluitvorming en uitvoering in projecten voor. Is een project eenmaal van start dan houden we een vinger aan de pols of het projectresultaat en de kwaliteit in lijn is met de uitgangspunten welke we eerder met de beleidsmakers, architecten en het management hebben kortgesloten.

Onderscheidend vermogen

GoNXT staat voor het omzetten van ‘willen’ naar ‘doen’. We hebben een breed begrip van de (bedrijfskundige) context rond procesverbetering en -innovatie. Dit maakt dat we vraagstukken snel doorgronden en met passende en gedragen oplossingen komen. Hierbij staat de klant centraal; zo ook bij Handhaven. De uitkering genodigden van UWV bevinden zich in een kwetsbare situatie waarbij zorgvuldige dienstverlening een must is. Ja wij streven naar snel resultaat bereiken, want met elke kleine stap naar voren leer je meer over je doel en de weg hiernaar toe. En dit doen we altijd vanuit de overtuiging dat wat we met elkaar doen altijd meerwaarde heeft voor de klanten van onze opdrachtgevers!

Aan de slag met jouw transformatie?
Wij helpen graag!

Laat je gegevens hieronder achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

SOLLICITEER BIJ ONS!