3-daagse Process Mining training

Bereik resultaat met Process Mining

De Process Mining training

Gedurende de driedaagse Process Mining training van GoNXT wordt er dieper ingegaan op wat Process Mining is en hoe deze techniek is ontstaan. Welke plaats in de organisatie neemt Process Mining in en welke rollen en tools heb je nodig om het succesvol in te zetten? 

Process Mining training

Het programma

Dag 1

Na een korte uitleg van de docent wordt duidelijk wat Process Mining precies is en hoe het precies in zijn werking gaat. Nadat deze vraag beantwoord is zal uitgelegd worden hoe het Process Mining stappenplan toegepast kan worden. Waarbij je met behulp van dit stappenplan een eigen case mag gaan uitwerken. 

Dag 2

Deze dag staat voornamelijk in het teken van de Process Mining Tools. Nadat de uitgewerkte case van dag 1 is besproken, ga je aan de slag met de essentiële functionaliteiten van de Process Mining Tools die eerder de dag zijn toegelicht.

Dag 3

De laatste dag van deze training zal de case van dag 2 besproken worden. Maar natuurlijk is het ook relevant om te zien hoe Process Mining nou ingezet kan worden in jouw eigen organisatie. Op dag 3 zal hier aandacht aan besteed worden en krijg je de ruimte om ook nog een derde Process Mining-analyse uit te voeren. Tot slot zullen de 10 grootste succesfactoren en valkuilen van Process Mining uitgebreid worden toegelicht. 

Na het afronden van deze 3-daagse Process Mining training heb je meer inzichten, kennis en ervaringen opgedaan om dit direct toe te kunnen passen binnen jouw eigen organisatie!

Wil jij al langere periode meer weten over Process Mining? Dan is dit hét moment om je in te schrijven voor de training.

Wat kun je met Process Mining?

process mining

Wanneer processen in je organisatie worden ondersteund door IT-middelen kan je als organisatie aan de slag met Process Mining.

Doordat Process Mining het proces visualiseert op basis van data die gegenereerd wordt door daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten wordt ook het daadwerkelijke proces visueel weergegeven en niet het gewenste of verwachte proces. Deze procesvisualisatie geeft je de mogelijkheid om minder tijd te besteden aan discussies over hoe het werkproces er in de praktijk uitziet. In plaats daarvan kun je werken naar een oplossing om je proces te verbeteren.

Process Mining geeft je de mogelijkheid om:

 • Een objectief beeld van de werkelijke bedrijfsprocessen te presenteren
 • Aan te tonen en inzicht te verkrijgen in hoeverre (werk)afspraken worden nageleefd
 • Bottlenecks, afwijkingen over onnodige proces stappen vast te stellen
 • Het realiseren van bewustwording in alle lagen van de organisatie

Process Mining geeft je de mogelijkheid om procesverbetering te realiseren. Het geeft je zowel het, First Time Right Proces als alle procesverstoringen die plaatsvinden. Process Mining kan onder andere een basis bieden voor:

 • Procesoptimalisatie
 • Proces standaardisatie
 • Proces validatie
process mining inzicht

Het is dus een erg waardevolle methode om bijvoorbeeld: inzicht te krijgen in complexere processen, lopende processen wilt controleren of lopende processen waar inefficiënties zitten op te sporen en te verbeteren. 

Maar Process Mining kan je ook meer inzicht geven in een organisatie. Zo kun je zien welke systemen en personen te maken hebben met een procesuitvoering en kunnen samenwerkingen of knelpunten zichtbaar worden.

Ook is het erg relevant voor cases. Je kunt met Process Mining inzicht krijgen in de processen binnen de case over een klantgroep of een bepaalde kostenstroom.

Wil je meer weten over de Process Mining training of wat de mogelijkheden zijn?

Door de toenemende digitalisering beschikken organisaties over steeds meer en grotere hoeveelheden data. Organisaties worden zich ook steeds meer bewust van de waarde van deze data. De meeste systemen houden ieder actie die in het systeem wordt verricht bij. Deze registratie van activiteiten heet een event log. Met behulp van Process Mining kun je de eventlog analyseren en op deze manier het werkelijke proces worden gevisualiseerd.

Er bestaat een verschil tussen hoe het proces zou moeten verlopen en hoe het proces daadwerkelijk verloopt. Door dit verschil worden besluiten genomen met behulp van een combinatie van onvolledige en soms ook onjuiste informatie. Door de beschikbare data uit de event log te gebruiken is het mogelijk een betrouwbaar inzicht te krijgen in hoe een proces werkelijk binnen de organisatie verloopt. Het is hierdoor mogelijk om de oorzaak van ongewenste (en soms gewenste) afwijkingen vast te stellen.

Zoals eerder beschreven worden activiteiten vastgelegd in IT-systemen. Onder activiteiten worden gebeurtenissen en transacties die hebben plaatsgevonden verstaan. Deze activiteiten geven informatie over:

 • Wie was er betrokken bij de activiteiten
 • Op welke datum en op welk tijdstip vond het activiteiten plaats
 • De volgordelijkheid van de activiteiten
 • Doorlooptijd van de verschillende activiteiten
 • Welke processtappen werd uitgevoerd.

Aan de hand van de DMAIC cirkel, bekend vanuit Lean Six Sigma om betere bedrijfsresultaten te behalen, worden de stappen van Process Mining doorgenomen.

Process Mining Process

Define

Gedurende de define fase vindt de probleemanalyse plaats. In deze probleemanalyse worden de doelstelling en analyse vragen opgesteld.

Measure

Wanneer de doelstelling en analyse vragen zijn opgesteld is het van belang om vast te stellen of de benodigde data beschikbaar en bruikbaar is. Gedurende deze fase ben je als data analist bezig met het vast stellen welke data beschikbaar is en het prepareren van de data.

Analyze

Je hebt de data beschikbaar en deze is geprepareerd. Nu gaat het minen echt beginnen. De geprepareerde logfiles kunnen geüpload worden in de tool en de eerste resultaten worden zichtbaar. Deze resultaten gebruik je om workshops met de betrokkenen voor te bereiden en plaats te laten vinden. In de data ga je op zoek naar oorzaken en oplossingen om zo antwoord te kunnen geven op de vragen die opgesteld zijn in de define fase.

Improve

In deze fase is er ruimte om te experimenteren met aanpassingen aan je bedrijfsprocessen en mogelijke oplossingen voor bottlenecks. Het implementeren, valideren en monitoren van de verbeteringen is aan de orde. In deze fase zul je om de implementatie te monitoren nog enkele keren de data door de Process Mining tool moeten halen.

Control

Wanneer de oplossingen zijn geïmplementeerd kunnen deze worden geborgd in de organisatie en kun je de business case sluitend maken.

Gedurende de drie daagse training is er een afwisseling tussen theorie en praktijk. De zojuist vertelde theorie wordt gelijk vertaalt in een praktijk opdracht. Per cyclus stap wordt de theorie vertaalt in een oefening. Met de cursus groep doorlopen we de gehele cyclus aan de hand van een casus die gebaseerd is op werkelijke bedrijfsinformatie.

Tijdens de training wordt het soms nog abstracte en theoretische Process Mining ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij is er voldoende ruimte om jouw eigen vragen vanuit de praktijk te beantwoorden en de koppeling tussen je eigen praktijk en theorie te maken.

Aan de slag met jouw transformatie?
Wij helpen graag!

Laat je gegevens hieronder achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

SOLLICITEER BIJ ONS!